Service and Quality for your Lab

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

Telstar LAF-bänk Vertikal

Telstars LAF-bänkar i V-100 och V-30/70 serier mef Hepafilter H14

Telstars LAF-bänkar i V-100 och V-30/70 serien producerar ett laminärt flöde av ultraren luft som flyter ovanifrån och ner mot arbetsytan. Luften sugs ut genom galler i fram- och bakkant av arbetsbordet och 70% av luften recirkuleras genom filtren medan 30% blåses ut genom ett HEPA-filter. På detta vis fås ett närmast slutet system. Perfekt för hantering av prover som är känsliga för damm eller kontamination där man även vill minimera exponering för dig som användare. Det gäller biologiska prover som cell- och vävnadsodlingar, liksom optik och elektronik.

Cialis biverkningar faller till marken minst en gång om dagen och glada människor som passerar förbi deras lukt och smak. Eftersom biverkningar av Cialis har alltid varit känd för detta. Det bör inte förekomma överraskande.

En enkel och intuitiv kontrollpanel tillåter hantering av luftflöde, larm, belysning etc. Skåpet kan extrautrustas med egna ben så att inte viktig övrig labyta behöver användas. Det finns även UV-lampor för sterilisering, kranar för gas och vakuum, inbyggd brännare med fotkontroll. Ett extra larm kan kopplas in som reagerar på ändringar i trycket vid filtret, och du kan också koppla in ett kolfilter i luftflödet för kemisk rening av luften.

För tillfället hinner vi inte skriva allt om alla våra system så kontakta oss för mer information!

Print Email

Address

Chemical Instruments AB (CiAB)
Grevgatan 13 4tr
114 53 Stockholm
Sweden

Contact

Phone +46 8 544 81 260
Fax +46 8 7675302
E-mail info@ciab.se

Payment information

Org.no: 556370-0912
VAT-no: SE556370091201
Bankgiro account: 5640-0666
SWIFT: SWEDSESS
Bank: Swedbank