Service and Quality for your Lab

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

Zinsser Speedy - fastfasextraktion

Programvaran kontrollerar vakuumet som kan pulseras och du kan även använda positivt tryck! Att ha positivit tryck garanterar ett konstant och upprepbart flöde och hindrar att känsliga geler torkar ut. Speedy kan kontrollera varje kanal i filterblocket fö

Med Zinssers pipetteringsrobot Speedy automatiserar du filtreringar och fastfasextraktioner. En unik vakuumbox tillsluts utan klor eller skruvar. Robotarmen kan öppna vakuumboxen, sätta in elueringsplattor eller -rack samt byta ut filtreringsblock eller hylsor.

Systemet Speedy kör stora satser utan tillsyn. Speedy kan utrustas med streckkodläsare för provrör och plattor samtidigt som datakommunikationen gör att den lätt kan integreras i en GLP-miljö. Fyra prober kan konditionera massan/gelen, tillsätta prover, tvätta pelaren för att till slut eluera ut provet.

Programvaran kontrollerar vakuumet som kan pulseras och du kan även använda positivt tryck! Att ha positivit tryck garanterar ett konstant och upprepbart flöde och hindrar att känsliga geler torkar ut. Speedy kan kontrollera varje kanal i filterblocket för att se om elueringen har fungerat som den ska. Givetvis förs ett noggrannt protokoll och de kolonner som inte fungerat kan köras igen! Eftersom Speedy har så hög kapacitet är den perfekt för förberedande av prover inför LC-MS eller för upparbetning och extraktion av prover i kombinatorisk kemi.

Det finns en del maskiner som är dedikerade till SPE, men med en pipetteringsrobot som kan leverera både vakuum och tryck, utrustas med diverse andra moduler (vill du t.ex. dunsta in och byta lösningsmedel?) så kan du köra mycket mer komplexa processer på samma gång. Dessutom kan du köra kolonner som kanske annars inte skulle gå att automatisera!

Print Email

Address

Chemical Instruments AB (CiAB)
Grevgatan 13 4tr
114 53 Stockholm
Sweden

Contact

Phone +46 8 544 81 260
Fax +46 8 7675302
E-mail info@ciab.se

Payment information

Org.no: 556370-0912
VAT-no: SE556370091201
Bankgiro account: 5640-0666
SWIFT: SWEDSESS
Bank: Swedbank