Service and Quality for your Lab

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

Zinsser TraySy - automation 24-7 !

Zinssers TraySy är en smart utveckling av Lissy roboten, med alla sina verktyg (dip sensorer, skakplattor, vortexar, griparm...). Upp till 30 brickor motsvarande arbetsytan lagras i ett hotell

Zinssers TraySy är en smart utveckling av Lissy roboten, med alla sina verktyg (dip sensorer, skakplattor, vortexar, griparm...). Upp till 30 brickor motsvarande arbetsytan lagras i ett hotell. Varje bricka laddas med det som behövs för en applikation: buffertar, mikrotiterplattor, prover, verktyg etc. TraySy läser av en streckkod på brickan, kör fram den under pipetteringsenheten och startar den pipettering som hör till uppsättningen. TraySy har t.ex. använts för cykliska kontroller av degradering/åldrande av material.

Programvaran kontrollerar varje steg och lämnar en komplett audit av vad som gjorts. På detta vis kan TraySy på allvar jobba 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan!

Print Email

Address

Chemical Instruments AB (CiAB)
Grevgatan 13 4tr
114 53 Stockholm
Sweden

Contact

Phone +46 8 544 81 260
Fax +46 8 7675302
E-mail info@ciab.se

Payment information

Org.no: 556370-0912
VAT-no: SE556370091201
Bankgiro account: 5640-0666
SWIFT: SWEDSESS
Bank: Swedbank