Service and Quality for your Lab

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

Viscocity Standards & Calibration

imagesca65u0xwViscosity Standards

Brookfields Viskosimeter/Rheometer Standards är mycket populära silikonoljor för kalibreing. De har en mycket stabil temperaturkänslighet. Välj mellan våra standardoljor eller om det inte finns det mätområde ni arbetar i beställ våra special standards som vi låter tillverka speciellt för er applikation avseende mätområde och temperatur. Det är viktigt att er viskosimeter är korrekt kalibrerad. Rådgör gärna med våra experter inom området.

 

Brookfield och CiAB rekomenderar årlig kalibrering, certifiering och översyn av Brookfields Viskosimetrar/Rheometrar

För bästa och mest tillförlitliga resultat rekomenderar vi kalibrering och av era instrumenten 1ggr/år. Målet är att bibehålla den optimala och höga prestandan som viskosimetern hade när det levererades som ny. Vid kalibrering av viskosimetrar använder vi oss av en Master viskosimeter för respektive modell ( LV Master, RV Master). Detta är den mest exakta kalibreringsmetoden som finns att tillgå då ert instrument jämnförs direkt mot Master instrumentet. Detta är en metod där temperaturen på standarden inte har så stor betydelse då ert instrument kalibreras direkt mot Mastrn i samma miljö. Våra Master viskosimetrar kalibreras hos Brookfield i USA 1ggr/år. Kopia av detta kalibreringscertifikat bifogas ert service/kalibreringsverktyg. I samband med översynen byter vi även ut vitala förslitningsdelar som behöver bytas.

 

Brookfield Viscosity Standards provide a convenient, reliable means of checking the calibration of any Brookfield Viscometer.
Viscosity Standards Brookfield Viscosity Standards are supplied in 1/2 liter (1 pint) containers.
  • These stable, non-toxic, silicone fluids are accurate to ± 1% of the stated viscosity and are calibrated by methods traceable to the U.S. National Institute of Standards & Technology                             (N.B.S.).
  • The selection of two or three fluids will normally provide sufficient points of calibration. Stock fluids, calibrated at 25°C (77°F) are available in 11 different viscosities.
  • Viscosity blends and temperature calibrations (other than those listed as stock) are available as special order fluids.
Stock Fluids Calibrated at 25°C (77°F)
Fluid Centipoise* Specific Gravity Fluid Centipoise* Specific Gravity
5 0.920 5,000 0.972
10 0.940 12,500 0.973
50 0.960 30,000 0.973
100 0.968 60,000 0.973
500 0.972 100,000 1.000
1,000 0.972    
*Centipoise = mPa•s
General Purpose (Mineral) Fluids
Calibrated at 25°C (77°F) Fluid Centipoise*                           200                           1060                           2000                           10,200
Special Order (Silicone) Fluids
Viscosity Blends Calibrated at 25°C (77°F).                          Fluids may be ordered with viscosities other                          than those listed for stock fluids.                          Minimum: 5 cPs Maximum: 60,000 cPs
Temperature Calibrations
Stock or blended fluids may be calibrated at temperatures other than 25°C (77°F).                          Minimum: 20°C (68°F) Maximum: 80°C (176°F)
High Temperature Fluids
These fluids are recommended for use with the Brookfield Thermosel System.
Fluid Viscosity Temperature Nominal Centipoise*
HT 30,000 25                           93.3                           149                           25 77                           200                           300                           77 30,000                           9,000                           4,500                           60,000
HT 60,000 93.3                           149                           25 200                           300                           77 18,000                           9,000                           100,000
HT 100,000 93.3                           149 200                           300 30,000                           15,000
*Centipoise = mPa•s

Print Email

Address

Chemical Instruments AB (CiAB)
Grevgatan 13 4tr
114 53 Stockholm
Sweden

Contact

Phone +46 8 544 81 260
Fax +46 8 7675302
E-mail info@ciab.se

Payment information

Org.no: 556370-0912
VAT-no: SE556370091201
Bankgiro account: 5640-0666
SWIFT: SWEDSESS
Bank: Swedbank