Bio-Nobile QuickPick RNA kits

Bio-Nobiles QuickPick kits finns för flera olika behov. Varje sort finns att tillgå för mellan 8 och 96 prover, samt för storprepar. Varje kit kommer med de nödvändiga lösningarna och Du köper det antal spetsar du behöver för verktyget PickPen.

Bio-Nobiles QuickPick kits finns för flera olika behov. Varje sort finns att tillgå för mellan 8 och 96 prover, samt för storprepar. Varje kit kommer med de nödvändiga lösningarna och Du köper det antal spetsar du behöver för verktyget PickPen.

Kiten är numera skalbara, vilket innebär att t.ex. 96-kitet passar för 96 typiska prover på 100 µl, men kan anpassas som man vill åt endera håll. Snåla och kör 50 µl per prep, eller gör storskaliga försök på flera milliliter.

QuickPick mRNA är till för isolering av poly-A mRNA från odlade celler, djur- och växtvävnader samt från total-RNA. En rening tar bara 10 minuter! Med detta kit har man kunnat iolera mRNA från en enstaka cell.

QuickPick total-RNA är en ny produkt med vilken du kan rena - surprise, surprise! - total-RNA från vilka typer av utgångsmaterial som hellst.

Om du vill prova PickPen-tekniken så be om ett öppet köp på en PickPen 1M (se denna produkt) och köp ett demo-kit. Om du inte är nöjd hinner du lämna tillbaks "pennan". Men vi tror nog att Du kommer vilja behålla den!

Print