Service and Quality for your Lab

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

Matec ESA-9800 för Zeta potential analys.

Med Matecs ESA-9800 kan man mäta Zeta potential utan att späda proverna.

Med Matecs ESA-9800 kan man mäta Zeta potential utan att späda proverna. Den minsta provvolymen är 10ml, men det finns ingen övre gräns. Den patenterade metoden Elektrokinetisk Sonisk Amplitud (ESA) ger oöverträffliga elektrokinetiska mätningar utan de vanliga begränsningarna vid mikroelektrofores. Partiklarnas mobilitet och zeta potential kan mätas parallellt med pH, konduktivitet och temperatur. Proverna kan t.o.m. titreras under körning. Man kan mäta dispersioner från 0,5% till 50% v/v och partiklar med storlek upp till 50 mikrometer kan enkelt mätas. Det elektriska fältet sätts på i extremt korta pulser, så man behöver heller inte oroa sig för att proverna påverkas.

Print Email

Address

Chemical Instruments AB (CiAB)
Grevgatan 13 4tr
114 53 Stockholm
Sweden

Contact

Phone +46 8 544 81 260
Fax +46 8 7675302
E-mail info@ciab.se

Payment information

Org.no: 556370-0912
VAT-no: SE556370091201
Bankgiro account: 5640-0666
SWIFT: SWEDSESS
Bank: Swedbank