Matec ESA-9800 för Zeta potential analys.

Med Matecs ESA-9800 kan man mäta Zeta potential utan att späda proverna.

Med Matecs ESA-9800 kan man mäta Zeta potential utan att späda proverna. Den minsta provvolymen är 10ml, men det finns ingen övre gräns. Den patenterade metoden Elektrokinetisk Sonisk Amplitud (ESA) ger oöverträffliga elektrokinetiska mätningar utan de vanliga begränsningarna vid mikroelektrofores. Partiklarnas mobilitet och zeta potential kan mätas parallellt med pH, konduktivitet och temperatur. Proverna kan t.o.m. titreras under körning. Man kan mäta dispersioner från 0,5% till 50% v/v och partiklar med storlek upp till 50 mikrometer kan enkelt mätas. Det elektriska fältet sätts på i extremt korta pulser, så man behöver heller inte oroa sig för att proverna påverkas.

Print