Service and Quality for your Lab

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

Brookfield Process Viscometer TT-100

Modell TT-100 är en in-line rotationell viskosimeter som fungerar fylld med vätska och under tryck

Modell TT-100 är en in-line rotationell viskosimeter som fungerar fylld med vätska och under tryck. Ger ifrån sig en signal på mellan 4 och 20 mA, proportionellt till viskositeten. Den unika torsionskammardesignen gör att den löpande kan känna av mycket små förändringar i viskositet hos ett laminärt flöde. Precision på 1,0 % och reproducerbarhet på 0,5 % kan uppnås. Instrumentet kallibreras i fabriken för viskositetsspann från 10-30 cps till 50 000-500 000 cps. TT-100 installeras enkelt i en by-pass kanal och är enkel att demontera och rengöra. Typiska tillämpningsområden är kemiska reaktorer, bränsleblanding på fartyg eller bränslekontroll på industriella oljebrännare.

Sedan november 2005 samarbetar vi med Chemo-Invest AB för Brookfields processinstrumentering: kontaktar ni oss förmedlar vi kontakten med alla detaljer!

Print Email

Address

Chemical Instruments AB (CiAB)
Grevgatan 13 4tr
114 53 Stockholm
Sweden

Contact

Phone +46 8 544 81 260
Fax +46 8 7675302
E-mail info@ciab.se

Payment information

Org.no: 556370-0912
VAT-no: SE556370091201
Bankgiro account: 5640-0666
SWIFT: SWEDSESS
Bank: Swedbank