Service and Quality for your Lab

Some cookies are necessary for this site to work properly and will be stored temporarily on your computer and disappear when you close your browser. Cookies are also used so that you will have a better experience as a visitor to this website. Not allowing cookies may prevent you from using certain parts of this website.

Therefore we would like to place cookies on your device in order for this website to function in the way that we intended.

Brookfield VTA Viscosel Process Viscosimeter

Viscosel is a closed-loop rotational viscometer

Viscosel en s.k. closed-loop rotationell viskosimeter. Moment är överfört till en pneumatisk signal mellan 3-15 psi som sedan överförs till en kontrollenhet. Om värdet understiger en given gräns, öppnas ett valv för att tillföra lösningsmedel. Normalt tillförs lösningsmedel 2-3 gånger per minut, vilket gör att viskositeten kan hållas med c:a 1% felmarginal. Sedan kan vätskan ledas bort för användning. Perfekt för blandning av bläck eller klister i olika processer.

Sedan november 2005 samarbetar vi med Chemo-Invest AB för Brookfields processinstrumentering: kontaktar ni oss förmedlar vi kontakten med alla detaljer!

Print Email

Address

Chemical Instruments AB (CiAB)
Grevgatan 13 4tr
114 53 Stockholm
Sweden

Contact

Phone +46 8 544 81 260
Fax +46 8 7675302
E-mail info@ciab.se

Payment information

Org.no: 556370-0912
VAT-no: SE556370091201
Bankgiro account: 5640-0666
SWIFT: SWEDSESS
Bank: Swedbank