Brookfield VTA Viscosel Process Viscosimeter

Viscosel is a closed-loop rotational viscometer

Viscosel en s.k. closed-loop rotationell viskosimeter. Moment är överfört till en pneumatisk signal mellan 3-15 psi som sedan överförs till en kontrollenhet. Om värdet understiger en given gräns, öppnas ett valv för att tillföra lösningsmedel. Normalt tillförs lösningsmedel 2-3 gånger per minut, vilket gör att viskositeten kan hållas med c:a 1% felmarginal. Sedan kan vätskan ledas bort för användning. Perfekt för blandning av bläck eller klister i olika processer.

Sedan november 2005 samarbetar vi med Chemo-Invest AB för Brookfields processinstrumentering: kontaktar ni oss förmedlar vi kontakten med alla detaljer!

Print